* Kömür Yakma Talimatı
* Kömür Satın Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
* Kömürle İlgili Terimler
 
Kömür Satın Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1.KÖMÜR SATIN ALIRKEN KALORİSİNE DİKKAT ETMELİYİZ

Sizi ısıtanın kesinlikle kömürün kütlesi değil kalorisi olduğunu unutmayınız.Kalorisi düşük 3000 kg kalitesiz kömür yerine kalorisi yüksek 1800 kg. kömürle ısınmanız mümkün olacaktır.

Örnek:  3000 kg/yıl x 3500 Kcal/kg =10.500.000 Kcal/yıl  -  1800 kg/yıl x 6000 Kcal/kg.=10.800.000 Kcal/yıl

Dolayısıyla, 3000 kg. külü ve nemi yüksek kalitesiz kömür yerine,külü ve nemi düşük kaliteli 1800 kg. kömürle ısınmak mümkün olacaktır.

2.KÖMÜR SATIN ALIRKEN NEMİNE DİKKAT ETMELİYİZ

Nemi yüksek kömürü yakmak istediğinizde daha fazla kömüre ihtiyaç var demektir.Çünkü nemli kömürün bünyesindeki nemin atılması için daha fazla kömüre ihtiyaç olacaktır.Eğer kalorifer kazanında yılda 80 ton kömür kullanıyorsanız ve satın alacağınız kömür %25 nem içeriyorsa bunun yerine en fazla %10 nem içeren kömür kullanarak kömür tüketimi 65 tona indirebilirsiniz.

3.KÖMÜR SATIN ALIRKEN TORBALI OLMASINA DİKKAT ETMELİYİZ

Torbasız olarak satılan kömürlerin kalitesiz,kalorisi düşük,nemi ve külü yüksek olacağını unutmayınız.Açıkta satılan kömürleri satın aldığınız zaman kömür hakkında hiçbir hak iddia edemezsiniz.Çevrenizde torbasız kömür satın alanları lütfen ilinizdeki İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine bildiriniz.

4.KÖMÜR SATIN ALIRKEN KÜLÜNE DİKKAT ETMELİYİZ

Isınma amaçlı olarak külü yüksek kömür kullanıldığında soba ve bacalar daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekecektir.Eğer kalorifer kazanınızda yılda 80 ton kömür kullanıyorsanız ve %18 kül içeren kömür yerine %8 kül içeren kömür kullanarak kömür tüketimi 72 tona indiriebilirsiniz. 8 ton külü evinize taşımamış ve küle boşuna para ödememiş olursunuz

5.KÖMÜR SATIN ALIRKEN KÜKÜRTÜNE DİKKAT ETMELİYİZ

Kükürt yandığı zaman kükürt dioksit oluşmaktadır.Kükürt dioksit ciddi hava kirliliğine neden olmaktadır. Kükürt dioksitli havayı soluduğumuz zaman öksürüğe,göğüs daralmasına sebibey vermektedir.Kükürt dioksit havada asit yağmuruna neden olmaktadır.Asit yağmuru insanlar bitkiler ve eşyalar üzerinde ciddi zararlara neden vermektedir.

6.KÖMÜR SATIN ALIRKEN BOYUTUNA DİKKAT ETMELİYİZ

Kömür boyutu yerli ve ithal kömürde 18–165 mm. arasında olmalıdır. Kömürün boyutu ızgara aralığından küçükse, küçük boyutlu kömürler ızgara altına düşür. Böylece kömür yanmadan ızgara arasından küllüğe düşmüş olur. Yanmayan kömüre fazla bedel ödenmiş olur. Stokerli yakma sistemlerinde kömür boyutu 10–18 mm olabilir. Bu boyuttaki kömürler sadece stokerli yakma sistemlerinde kullanılabilir.

7.KÖMÜR SATIN ALIRKEN UÇUCU ORANINA DİKKAT ETMELİYİZ

Sobalarda kalorisi yüksek uçması düşük kömür kullanmalıyız.Sobada kömür yanarken açığa çıkan ısının oda içinde kalması gerekir.Aksi durumda bacada daha fazla ısının kaybolmasına neden olursunuz.Klasik kalorifer kazanlarında ise hem kalorisi hem de uçucusu yüksek kömürleri kullanmlıyız.Uçucusu yüksek kömürler uzun alevli olarak yanar